Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Skaudalen 12 B, 1727 Sarpsborg
Mobil+47 415 35 313
Epostarne@brainworker.no

 

Kontaktskjema

  • Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.

Ny nordisk HCL brukergruppe med gratis roadshow!

Endelig er vi i gang! En ny nordisk HCL brukergruppe er startet opp og arrangerer sine første konferanser allerede i slutten av november i år.

Den nye brukergruppen har fått navnet Let’s Connect Nordics og består av en gruppe HCL Business Partnere, HCL Ambassadører og entusiastiske kunder i de fire nordiske landene, Danmark, Sverige, Finland og Norge.

I stedet for å invitere til en samlet konferanse for alle landene har vi gjort en helt ny vri og lager et roadshow der vi besøker hvert land. Det første året kommer vi til de to største hovedstedene København og Stockholm. Neste år står Oslo og Helsinki på timeplanen. Denne måten å gjøre det på er både ressursbesparende og rimeligere, samt at deltakerne slipper å reise utenfor egne grenser for å delta.

Er du norsk og har tid og mulighet behøver du ikke vente helt til neste år med å delta. Det er bare å velge i hvilken av disse to byene du vil delta på konferansen:

København: Tirsdag 21. November 2023
Stockholm: Torsdag 23. November 2023


Vi byr på en spennende heldags gratis konferanse der du får møte de beste ekspertene på HCL’s programvare. Du får vite det aller siste om teknologiene og strategiene, du møter andre kunder du kan utveksle erfaringer med, du møter leverandører med spennende løsninger – og du møter toppfolk fra HCL.

Husk at det snart er jul og at både København og Stockholm er spennende byer for å få gjort unna litt juleshopping. Så hvorfor ikke ta et lite avbrudd midt i uken, ta med din kjære og kombinere både «business & pleasure».

Vil du vite mer om konferansen, klikk her!

Viktig å utnytte bedriftenes naturlige intelligens

I en verden hvor teknologien utvikler seg i en hastighet vi knapt kan følge med på, blir ofte fokuset rettet mot den nyeste programvaren eller den mest avanserte roboten. Men i jakten på teknologisk fortrinn, glemmer mange bedrifter en av de mest verdifulle ressursene de har – de ansattes hjernekraft.

Organisasjonens naturlige intelligens

Hver ansatt bringer med seg unik kunnskap, erfaring og perspektiv til bordet. Samlet sett danner dette bedriftens «naturlige intelligens». Ved å fokusere på denne kollektive kunnskapen, kan organisasjoner dra nytte av en kraft som er like potent som den nyeste teknologien.

Hvorfor er dette viktig?

Kunstig intelligens (KI) er kraftig, men uten menneskelig inngrep, veiledning og input, kan den miste sin retning. Når vi ser på hvordan KI fungerer, er det tydelig at den er avhengig av data for å gi relevante resultater. Men hvem gir denne dataen? Hvem tolker resultatene? Og hvem benytter denne informasjonen for å ta strategiske beslutninger? Svaret er menneskene bak maskinene.

Den kunnskapen og informasjonen medarbeiderne tilfører de digitale løsningene er avgjørende for hvor effektivt man får utnyttet den kunstige intelligensen i ettertid. Og på samme måte er medarbeidernes samlede naturlige intelligens avgjørende for fortolkningene av resultatet algoritmene i den kunstige intelligensen leverer tilbake. Her spiller medarbeidernes erfaringer, intuisjon og følelser en svært stor rolle.

Effektiv samhandling gjennom digitale plattformer

For å maksimere utnyttelsen av organisasjonens naturlige intelligens, er det avgjørende å ha effektive samhandlingsverktøy. Digitale åpne interne sosiale nettverk, som for eksempel de digitale plattformene HCL Connections og HCL Sametime, gir team muligheten til å kommunisere, dele ideer, og arbeide sammen i sanntid. Her kan medarbeiderne synliggjøre og tilgjengeliggjøre sin kompetanse for resten av organisasjonen og derved bidra til effektivitetsskapende synergieffekter. Dette krever imidlertid bevisst arbeide – ikke minst fra ledelsen – for å skape en åpen delingskultur.

Fordelene inkluderer:

  1. Forbedret Kommunikasjon: Tradisjonelle e-poster og møter kan ofte være tidkrevende. Ved å benytte disse plattformene kan ansatte umiddelbart dele informasjon og få rask tilbakemelding.
  2. Deling av Kunnskap: Når kunnskap deles åpent, kan andre bygge på den, utvide den eller til og med utfordre den for å komme frem til enda bedre løsninger.
  3. Kultur for Innovasjon: Åpne digitale nettverk oppmuntrer til en kultur hvor ideer kan komme fra alle nivåer i organisasjonen, noe som kan føre til banebrytende innovasjoner.

Digitale interne sosiale nettverk (ESN – Enterprise Social Networks) er verktøy som beviselig har hjulpet også norske bedrifter til å oppnå denne synergieffekten. Det viktige er å unngå plattformer som ikke lukker både kompetanse og mennesker inne i digitale siloer, men som åpner bedriften for åpen intern dialog, idé og kompetanseutveksling.

Konklusjon
I en tid hvor kunstig intelligens blir stadig mer fremtredende, er det viktig å ikke overse verdien av menneskelig intelligens. Bedrifter som evner å kombinere den menneskelige hjernekraften med kraften av KI vil være de som står sterkest i fremtiden.

Kudos blir Huddo!

Det kjente verktøyet for prosjektstyring, Kudos, eller Activities Plus som brukere av HCL Connections kjenner det som, bytter nå navn til Huddo. Dette skjer samtidig som man redesigner den grafiske profilen sin og samler de forskjellige løsningene i et nytt og lekkert design.

Huddo er en suite av applikasjoner som gjør det lettere å stimulere brukerne til samhandling, belønne innsats, oppfordre til deltakelse og drive adopsjon av nye måter å jobbe på.

Huddo-suiten gjør det enklere å uføre sosial samhandling i geografisk spredte organisasjoner og bidrar sterkt til høyere produktivitet i bedrifter som bruker Microsoft Office 365 og HCL Connections.

Man fokuserer på sømløs integrasjon, intuitivt brukergrensesnitt og fleksibilitet til å velge mellom cloud, private cloud eller on premise. Huddo optimaliserer produktiviteten i hele organisasjonen, både for enkeltbrukere og samarbeidende grupper.

Enten det dreier seg om å holde orden på oppgaver, utvikle nye idéer, analyser eller å inspirere, belønne og berømme dyktige medarbeidere, så bidrar Huddo-løsningene.
Brainworker AS er norske forhandlere både av Huddo og samhandlingsplattformen HCL Connections. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Les mer her…

HCL Connections 7.0 er lansert og klar for bruk!

HCL Connections 7 ble lansert og klar for levering fredag 4. desember! Det betyr at kunder nå kan laste ned den helt nyskrevne programvaren fra FlexNet og ta fatt på sine oppgraderinger. Men, norske kunder bør vente til et par måneder utpå nyåret fordi den nye versjonen foreløpig finnes kun på engelsk. De andre språkene kommer fortløpende, naturlig nok basert på størrelsen på språkmarkedene.

Det er utrolig mange nyheter som følger Connections 7. Ikke minst muligheten til å integrere med en rekke av Microsoft’s løsninger: Teams, Outlook, SharePoint osv.. Med HCL Connection 7 vil brukere av Microsoft365 kunne forbedre sin silo-pregede løsninger og åpne opp for et sømløst samarbeide på tvers i sine organisasjoner. Det vil forbedre arbeidsflyten og effektiviteten samtidig som det åpner for bedre transparens og kompetansedeling mellom medarbeidere. Du kan velge om du vil jobbe med Connections fra Microsoft-applikasjonene, eller om du vil jobbe med Microsoft-applikasjonene fra Connections-plattformen. Det hele er nå sømløst!

Med den nye versjonen av Connections får man også en langt mer utstrakt bruk av maler for de digitale fellesskapene (communities) slik at man ved bare et museklikk kan skape et helt nytt digitalt arbeidssted for et nytt prosjekt eller en ny arbeidsgruppe. Med løsningen følger en hel del maler for bruk i forskjellige bransjer og typer prosjekter. Man behøver ikke hjelp fra IT-avdelingen for å sette opp nye prosjektrom eller arbeidsgrupper – det gjør den enkelte bruker selv.

I denne videoen får du litt bakgrunn om tankene bak denne digital samhandlingsplattformen og hvordan man jobber med Connections 7 i samarbeide med de applikasjonene du eventuelt har fra Microsoft. Vil du vite mer om dine muligheter til å forbedre samhandling, arbeidsflyt og produktiviteten i din organisasjon anbefaler vi deg å ta kontakt med oss. Vi er spesialister på HCL Connections!

Entreprenør økte produktiviteten 40 prosent!

For at store og svært kostbare prosjekter skal bli lønnsomme er man helt avhengige av at kommunikasjonen mellom deltakerne skjer raskt og at all informasjon er tilgjengelige til en hver tid. Selv den minste forsinkelse kan medføre millionutgifter og tap av lønnsomhet.

For det amerikanske entreprenørselskapet VCC var det avgjørende at de ansatte kunne kommunisere effektivt for kunne overholde både tidsplaner og budsjetter.

– Samhandling er kjernen i alt vi gjør, sier Jerry Horani som er Chief Technology Officer i VCC. – Vi er helt avhengige av at medarbeiderne har den riktige informasjonen tilgjengelig til riktig tid for å kunne ta kvalifiserte beslutninger. Jo tettere vi kan koble våre ansatte ute i felt med beslutningstakerne ved våre kontorer, desto bedre kan vi forhindre kostbare forsinkelser på prosjektene våre.

Tidligere brukte VCC-ansatte bærbare datamaskiner for å knytte seg til bedriftens prosjektstyrings-system som var utviklet på plattformen HCL Domino/Notes. 

Det var ikke alltid like enkelt ute på fjerne byggeplasser. I takt med at mobile løsninger ble stadig mer populære innså VCC at de måtte finne enklere og smartere løsninger.

– Størsteparten av vår arbeidsstyrke er mobile, forteller Horani. – De reiser rundt over hele USA og besøker byggeplasser. Ofte er de på steder der det ikke er tilgjengelige kontorplasser hvor de kan sette seg ned med en laptop. Vi var derfor nødt til å finne løsninger som ville gjøre det mulig å jobbe fra mobile enheter som smart-telefoner og nettbrett.

VCC bestemte seg for å utvikle applikasjoner som kunne utnytte de løsningene de allerede hadde basert på HCL Domino/Notes.

– Vi har basert vår bedrifts virksomhet på Domino-plattformen i mange år og har vært svært fornøyde med både teknologien og mulighetene. Fordi så mange av våre mest forretningskritiske applikasjoner var avhengige av Domino-teknologien, ville vi unngå å utvikle helt nye applikasjoner basert på en helt annen back-end løsning. Ved å bygge på vår eksisterende løsning innså vi at vi kunne levere de ønskede funksjonene ut på mobile enheter uten å finne opp hjulet på nytt, sier Horani.

For å strømlinjeforme prosessene integrerte de sine nye mobile applikasjoner med sin allerede eksisterende Box Enterprise innholds-plattform og DocuSign for digitale signaturer.

– Ting skjer raskt på en byggeplass og uforutsette hendelser gjør det ofte nødvendig å legge til, fjerne, eller endre de opprinnelige byggeplanene og konstruksjons-detaljene som ligger i kontraktene. 

– Tidligere kunne det være svært tidkrevende å få signert en endrings-ordre når man måtte starte opp en PC og koble seg opp til internett. Nå går dette mye kjappere via en mobil enhet og kan løses der og da via mobilnettet. 

Horani forteller at VCC skapte en mobil arbeidsflyt for å gjøre endringer i arbeids-ordrene. De ansatte på byggeplassen signerer digitalt på sine mobiltelefoner med hjelp av integrasjonen mellom HCL Domino-miljøet og DocuSign. Ofte skjer dette via e-post-applikasjonen HCL Verse på den mobile enheten.

I dag er det over 300 ansatte i VCC som benytter de mobile løsningene for å utføre sitt daglige arbeide uansett hvor de befinner seg.

– Fordi våre ansatte nå kan få tilgang til oppdatert informasjon, uansett hvor de befinner seg, er vi blitt mye mer effektive. Vår produktivitet er steget med 40 prosent! Sier Horani.

– Raskere og bedre samhandling mellom de ansatte på byggeplassene og i kontorene har hjulpet oss til å ligge i forkant på prosjektene og unngått forsinkelser.  Vi anser at vi har økt vår prosjektstyrings-effektivitet med så mye som 30 prosent og redusert prosjekt-forsinkelser med opptil 35 prosent!

Horani forteller også at de ansatte raskt har tatt til seg den nye måten å jobbe på.  Nå foretrekker de å sette opp virtuelle møter fremfor å reise fra bygge-plassene og inn til kontorene for å ha møter. 

– Det har redusert våre reisekostnader med 10 prosent per år og gitt en mye bedre utnyttelse av arbeidstiden.

VCC ble grunnlagt i 1987 og har sitt hovedkvarter i Little Rock i Arkansas. Entreprenørselskapet er lisensiert i alle de 50 amerikanske statene og spesialiserer seg på nybygg og renoveringsprosjekter. 

Røde Kors valgte HCL Connections

Røde Kors i Sveits hadde behov for å kunne kommunisere og samhandle effektivt med alle sine ansatte og tusenvis av frivillige. De løste det med å velge HCL Connections!

Mange av de aller svakeste og vanskeligstilte i samfunnet er avhengige av hjelp fra frivillige organisasjoner når offentlig sektor eller deres egne nettverk ikke kan hjelpe dem. Det er da Røde Kors trår til for å hjelpe. 

Røde Kors i Zürich har 130 ansatte, 2.600 frivillige medarbeidere og utrolig mange som støtter dem økonomisk. Noe av det viktigste for organisasjoner har vært å binde sammen dette fellesskapet. De måtte kunne samarbeide og kommunisere raskt og enkelt, dele informasjon og kunnskap og – ikke minst – måtte de raskt kunne sette sammen innsatsgrupper straks det dukket opp prosjekter der de måtte trå til.

Noe som kjennetegner innsatsen til Røde Kors er at de må handle raskt og samle alle nødvendige ressurser, personale, utstyr og avdekke innsats-behovet raskt, samtidig som informasjonen når alle involverte på en direkte og dynamisk måte. 

Fordi alle involverte også har veldig forskjellig kunnskap og svært varierende nivå når det gjelder bruk av digitale løsninger, måtte den løsningen de valgte også være både enkel å lære og enkel å bruke. Løsningen måtte også være mulig å bruke når som helst, hvor som helst og med hvilke som helst datamaskiner, plattformer, operativ-systemer eller håndholdte enheter som mobiltelefon og nettbrett.

Røde Kors i Zürich vurderte en rekke løsninger for samhandling og kommunikasjon, inkludert løsningene til Microsoft og HCL Connections.

De fleste kjente til Microsoft-løsningene, mens kun et fåtall av brukerne kjente til HCL Connections. Man lot derfor et større utvalg brukere fra forskjellige fagområder teste løsningene.

De fikk teste hvor enkelt det var å sette opp nye prosjektrom og dele prosjekt-informasjon, hvordan de enkelt kunne sette opp gjestekontoer slik at de kunne samhandle med eksterne partnere og frivillige medarbeidere. De fikk også testet hvor enkelt det var å bruke løsningen på mobile enheter ute i felt.

Brukerne som skulle evaluere de forskjellige løsningene mente at HCL Connections var det beste valget basert på det rene bruker-grensesnittet, den enkle bruken som passer både for datanoviser og avanserte databrukere. De la også vekt på raske responstider, mobil tilgjengelighet og hvor raskt man kunne ta løsningen i bruk og være produktiv fra første dag.

Etter at Røde Kors besluttet å anskaffe HCL Connections tok det bare 6 måneder før man var ferdig med utrullingen av løsningen. Det omfatter installasjon, etablering av struktur, konfigurasjon og opplæring i form av workshops. 

Løsningen viste seg raskt å bli populær blant brukerne takket være sin intuitive struktur og sine mange tilgjengelige funksjoner. 

I ettertid forteller brukerne at de er mer komfortable med den nye digitale måten å jobbe på, enn slik de jobbet tidligere. Slik det var tidligere brukte de enormt mye tid på å lete etter informasjon og finne de riktige personene og ressursene. Etter at de fikk HCL Connections har de mye bedre oversikt over prosjektene, oppgavene, oppdatert informasjon og hvem som skal gjøre hva og når.

Det tok heller ikke lang tid for brukerne å lære seg den nye løsningen – én workshop var nok for å komme i gang og gjøre sitt daglige arbeide.

I dag er teamene i Røde Kors i Zürich i stand til å arbeide raskere, smartere og mer effektivt. De har også oppnådd større grad av trivsel og engasjement hos medarbeiderne.  

Profesjonell prosjektstyring i Connections

Koordinering av oppgaver og prosjekter er en integrert del av en medarbeiders hverdag. Det gjelder til en hver tid å ha full oversikt for å sikre at prosjektet blir vellykket. Alle ressurser må være på plass til riktig tid. Den nødvendige kunnskapen og den riktige informasjonen må være lett tilgjengelig. De kompetente medarbeiderne må være koblet til prosjektet og de mest effektive verktøyene må være tilgjengelige. Alt for å oppnå best mulig resultat.

Er de metodene og verktøyene du i dag bruker gode og effektive nok? Har du full oversikt på ett og samme sted, eller må du innom en rekke forskjellige dataverktøy for å ha full kontroll? Hvor mye tid bruker du egentlig på prosjektstyringen og allokering av ressurser og personell?

Med samhandlingsplattformen HCL Connections 6.5 følger prosjekt-verktøyet Activities Plus med som en integrert del – uten ekstra lisens-kostnad. Med Activities Plus får du et profesjonelt verktøy for å styre aktiviteter, ressurser, oppgaver og jobbe med prosjekt-medlemmer på en rask, visuell og enkel måte. Alle er kontinuerlig informerte og oppdaterte om alle detaljer i prosjektet uansett hvor de befinner seg. Løsningen er tilgjengelig fra alle plattformer enten det er på PC, Mac eller mobile enheter som nettbrett og smarte mobiler – iOS og Android.

HCL Connections 6.5 og Activities Plus knytter sammen dokumenter, diskusjoner, aktiviteter, prosjekter, samhandling og mennesker i en og samme plattform. Det er den eneste profesjonelle samhandlings-løsningen med medarbeiderne og deres aktiviteter som midtpunkt. Det er medarbeiderne og deres aktiviteter som skaper verdiene i bedriftene, ikke dokumentene. Andre løsninger på markedet er dokument-sentrerte.

Fordi løsninger er fokusert på medarbeiderne og aktivitetene bidrar dette til mer aktiv bruk og større engasjement hos brukerne. Engasjement skaper høyere produktivitet og verdiskaping.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon: arne@brainworker.no +47 41535313

Flyttet fra IBM-skyen

Entreprenørselskapet Moderne Byggfornyelse AS flyttet nylig fra nettskyløsningen IBM Connections Cloud til HCL Connections 6.5. Det skjedde raskt, smertefritt og til avtalt tid, pris og kvalitet. En 100 % leveranse i følge kunden. 

Brainworker la prosjektet til rette og samarbeidet med sin nederlandske parter e-office som utførte den tekniske delen av oppdraget.

Brainworker er et konsulent-nettverk som knytter sammen de dyktigste fagspesialistene i inn- og utland når det gjelder digital samhandling.

Les mer om prosjektet her: https://lnkd.in/erQ3nm7

Vellykket migrering fra IBM Smart Cloud

I samarbeide med vår nederlandske partner, e-office, har vi nå migrert den norske entreprenøren, Moderne Byggfornyelse, fra IBM Smart Cloud til HCL Connections 6.5. Prosjektet ble gjennomført smertefritt på få dager av hjelp av et verktøy utviklet av nederlenderne.

» Det har vært et 100 % vellykket prosjekt», uttaler Rolf-Thore Johansen, eier og seniorkonsulent i selskapet. Han sverger til HCL Connections som digitalt samhandlings-verktøy i de aller fleste prosjektene Moderne Byggfornyelse gjennomfører. Med denne digitale plattformen for samhandling, både internt og eksternt, har de full kontroll over alle dokumenter, dialoger, kontrakter og fremdriftsplaner i sine viktigste prosjekter – både internt og eksternt. De 40 ansatte i administrasjonen benytter verktøyet for all samhandling, helt ut på byggeplassene, men også hundrevis av eksterne samarbeidspartnere har tilgang til deler av de prosjektene de er involverte i.

» Vi benytter både PC-er og håndholdte enheter som nettbrett og smarte telefoner mot systemet. Det gjør at vi til en hver tid er oppdatert på alt som skjer i prosjektene uansett hvor vi befinner oss,» fremhever Johansen.

» Nå har vi helt smertefritt flyttet ut av IBM’s skybaserte løsning og inn i en langt mer oppdatert versjon fra HCL. Etter at HCL overtok eierskapet og utviklingen av de tidligere IBM-eide samhandlings-løsningene har det skjedd en rask og enorm utvikling. Ikke minst er det fantastisk at vi som er kunder får lov til å bidra med idéer og innspill til nye funksjoner.»

» Jeg må også fremheve support-avdelingen hos HCL. Sender jeg en forespørsel til dem får jeg svar innen 15 minutter! Ja, de til og med ringer direkte til meg for å få vite mer om hvordan vi jobber og hva de kan hjelpe oss med», sier Rolf-Thore Johansen som gleder seg til den helt nye HCL Connections kommer rundt årsskiftet!

Vi holder foredrag på Engage 2020

Den internasjonale konferansen Engage 2020 starter opp i morgen tirsdag 3. Mars 2020 i Arnhem, Nederland! Dette er konferansen som samler folk fra hele Europa og andre deler av verden for å snakke om den fantastiske utviklingen som har funnet std etter at HCL overtok eierskapet til IBM’s portefølje av samhandlingsløsninger. Vi snakker nå om HCL Domino, HCL Notes, HCL Sametime, HCL Connections, men også om nyvinningene HCL Volt og HCL Nomad.

De to siste er løsninger som gjør det mulig for ikke-programmerere å lage applikasjoner (Volt) og å kjøre applikasjoner helt uten å bruke Notes-klienter (Nomad).

To tettpakkede dager med foredrag og demonstrasjoner – et viktig sted for nerder og datafolk som ønsker å følge med og ligge i forkant på denne spennende utviklingen der HCL allerede har levert to nye oppgraderinger siden de overtok i fjor sommer.

Her finner du også Brainworker’s Arne Sigurd Rognan Nielsen som skal holde foredrag i business-delen av konferansen. Han vil snakke om hvordan man skal selge inn digitale løsninger til toppledere og mellomledere i bedrifter og organisasjoner. Foredraget heter «How to sell change» og finner sted onsdag 11:30.